MTA Resource | Multi Theft Auto Community
در وب سایت ما می توانید MTA SA و اسکریپت،سورس مختلف را برای سرور MTA دانلود کنید

انتخاب اسلحه به صورت GTA V

این پنل انتخاب اسلحه به صورت GTA V برای تمامی اسلحه ها

با نگه داشتن دکمه M باز میشهCategory: Scripts
Added: 30j
Published: 2023-02-16 17:18:46
انتخاب اسلحه به صورت GTA V
Ads Here

نظرات


Made with ❤️ © 2022 - 2023 MTA Resource ɪʀ