MTA Resource | Multi Theft Auto Community
در وب سایت ما می توانید MTA SA و اسکریپت،سورس مختلف را برای سرور MTA دانلود کنید

اسکریپت برف | Snow

اسکریپت برفی برای تمامی سرور ها

برای روشن و خاموش کردن snow/
و برای باز کردن تنظیمات snowsettings/Category: Scripts
Added: 30j
Published: 2023-02-16 16:32:53
اسکریپت برف | Snow
Ads Here

نظرات


Made with ❤️ © 2022 - 2023 MTA Resource ɪʀ